Rasbeschrijving

Algeheel beeld: Een eenvoudige krachtig gebouwd langharige staande hond, meer gestrekt dan hoog, die niet te fors en niet te fijn mag zijn. De houd moet goed gespannen zijn en de hond mag geen keelhuid en hanglippen vertonen.

AardDe stabij is als huishond aanhankelijk zacht en lief. De hond is schrander, leerzaam en gehoorzaam. In huis of op het erf is de stabij een rustige maar waakse hond, niet vals nog bijterig.

Hoofd: Het hoofd is "droog" en de grootte in verhouding tot het lichaam, meer lengte dan breedte tonend. Schedel en snuit even lang. De schedel licht gewelfd, niet smal, doch vooral niet de indruk wekkend van breed te zijn, hij gaat met een lichte ronding over in de wangen, wangspieren weinig ontwikkeld. De overgang van schedel matig aagegeven. De snuit krachtig geleidelijk iets smaller wordend naar de neus toe, zonder echt spits toe te lopen. De neusrug recht, dus aan terzijde gezien nog een bol- noch een holliggende lijn tonend. Neusrug breed, de neus goed open. De lippen goed gesloten, niet overhangend. Gebit krachtig en scharend.

Ogen: Waterpas liggend, middelmatig groot, rond met goed aangesloten oogleden zonder het bindvlies te laten zien, noch uitpuilend, noch diepliggend. Kleur: donkerbruin voor de honden met de zwarte grondkleur en bruin voor de honden met bruine of oranje grondkleur. Nimmer geel als de ogen van een roofvogel.

Oren: Vrij laag aangezet, oorschelp niet sterk ontwikkeld, zodat de oren goed gevouwen en zonder enige draai vlak tegen het hoofd gedragen worden. De oren zijn middelmatig lang en hebben de vorm van een troffel, de beharing van het oor is typische eigenschap van het ras, zij is bij de basis van het oor vrij lang, neemt naar benenden in lengte geleidelijk af, terwijl het onderste eenderde deel van het oor met kort haar is bezet. De lange beharing moet recht zijn, iets gegolfd is toegestaan, doch gekruld is verwerpelijk.

Neus: Zwart voor de honden met zwart grondkleur en bruin voor de honden met bruine of oranje grondkleur. Niet gespleten. Neusgaten goed geopend, nierspiegel goed ontwikkeld.

Hals: Kort en rond in een zeer stompe hoek overgaande in de ruglijn, zodat het hoofd doorgaans aag wordt gedragen. De hals licht gewelfd, geen keelhuid of wammen.

Borst: Van voren gezien vrij breed, meer breedte dan diepte tonend en daarom de voorbenen vrij ver uit elkaar staand, onderborst niet puntig en niet dieper reikend dan tot aan de ellenbogen.

Lichaam: Krachtig. De ribben goed gerond. Achterribben goed ontwikkeld. De rug recht, vrij lang, het kruis weinig afvallend. Lendenen krachtig. Buik slecht matig opgetrokken.

Staart: Lang, reikende tot aan de hiel. Niet hoog ingeplant, wordt naar beneden gedragen, tot onderste eenderde met een licht buiging naar boven gebogen, in actie gaat de staart omhoog, echter nooit in een spiraal. Rondom en tot aan het einde lang behaard zonder krullen of golven, geen bevedering amar bossig.

Voorhand: Schouder goed aan lichaam gesloten, schouderblad schuin geplaatst, goed gehoekt. benedenarm krachtig, goed recht, voorvoeten recht, niet doorgezakt, voeten rond, tenen goed ontwikkeld en gebogen.

Achterhand: Krachtig, goede hoeiking van darm- en dijbeen en van dijbeen en schenkelbeen. Schenkelbeen niet te lang. Hiel dich bij de grond geplaatst achetrmiddenvoet dus kort. Achtervoeten rond met goed ontwikkelde voetzoelen.

Beharing: Lang en sluik haar over de gehele romp, hoogstens mag op het kruis een enkele lichte golf voorkomen. Het hoofd kortbehaard. De beharing aan de achterzijde van de voorbenen en aan de broek goed ontwikkeld, meer bossige beharing dan vederbeharing. Broek lang behaard.

Kleur: Zwart, bruin of oranje met witte aftekening, waarbij in het wit schimmel en/of spikkels mogen voorkomen.

Grootte: Ideale maat voor de reuen is 53 cm, voor de teven is dit 49 cm.

Bron: NVSW